S podplukovníkom Ing. Viliamom Baňákom

Cez prestávku ………