Udržovat, rozvíjet, popularizovat slovenské národní povědomí a „slovenskost“ Slováků v České republice, podporovat jejich kulturní identitu jako i přirozené legitimní slovenské zájmy v České republice.


Aktivitami přispívat k zdokonalení modelu fungování občanské společnosti.


Uspokojovat kulturní, společenské a duchovní potřeby členů Slovenského klubu, jako i příznivce Slovenska a Slováků.


Popularizovat vzácné nemateriální hodnoty slovenských tradic a slovenské lidové kultury.


Obohacovat majoritní společnost o „slovenského ducha“ prostřednictvím aktivní činnosti klubu, otevřené pro všechny občany.


Udržovat a pěstovat česko-slovenskou kontinuitu v nejširším slova smyslu.


Rozvíjet česko-slovenskou vzájemnost jako i spolupatřičnost jiných národností žijících v České republice