Zájazd do Srbska –

Srbsko – galéria Babka

cestou zastávka v Starej Bystrice – pozrieť si slovenský orloj a v Hlbokom Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana