Vystúpenie v KD v Kovačici v Srbsku

2017 – Zájazd do Srbska, do Kovačice. Privítanie a vystúpenie detského súboru Políčko v Dome kultúry v Kovačici v Srbsku