Slovenský klub – založený r.2015

V roku 2020 sfúzoval s organizáciou Slovenské Krajanské Fórum.
Nástupníckou organizáciou sa stal Slovenský klub.