O nás

Naším cílem je:

Udržovat, rozvíjet, popularizovat slovenské národní povědomí a „slovenskost“ Slováků v České republice, podporovat jejich kulturní identitu jako i přirozené legitimní slovenské zájmy v České republice.


Aktivitami přispívat k zdokonalení modelu fungování občanské společnosti.


Uspokojovat kulturní, společenské a duchovní potřeby členů Slovenského klubu, jako i příznivce Slovenska a Slováků.


Popularizovat vzácné nemateriální hodnoty slovenských tradic a slovenské lidové kultury.


Obohacovat majoritní společnost o „slovenského ducha“ prostřednictvím aktivní činnosti klubu otevřené pro všechny občany.


Udržovat a pěstovat česko-slovenskou kontinuitu v nejširším slova smyslu.


Rozvíjet česko-slovenskou vzájemnost jako i spolupatřičnost jiných národností žijících v České republice.


Šířit a rozvíjet principy humanismu, demokracie a občanské společnosti.


Upevňovat vědomí lidských práv člověka, jeho svobody a osobní zodpovědnosti jako i rovnovážného vztahu majority a minority.


Propagovat Slovensko, jeho regiony, města a obce, jako i výjimečné firmy, společnosti či jednotlivce (hlavně v oblasti vzdělání, vědy, kultury, cestovního ruchu, obchodu, služeb, řemesel, zaměstnanosti, ochrany životního prostředí, jako i rozvoj zdravého životního stylu a sportu).


Zapojovat se do programů přeshraniční spolupráce v oblasti zájmů a cílů sdružení, jako i řešení společných středoevropských problémů s důrazem na život Slováků v zahraničí.


Vytvářet prostor pro interní komunikaci Slováků na Moravě (v České republice).


Podporovat dialog a aktivní spolupráci Slováků se všemi složkami veřejného, společenského a hospodářského dění v České republice (na úrovni měst, regionů, jako i v širším (středo)evropském kontextu.


Spolupracovat v (středo)evropskem prostoru hlavně na bázi slovanské vzájemnosti s jinými spolky podobného zaměření.