Návšteva Primátora Kovačice v Třinci

nadviazanie spolupráce so Slovákmi v Srbsku (2016)