Letná škola Ľudovíta Štúra – s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí